We Love Servers – $30/năm 1GB KVM và $7/tháng 1GB Windows KVM

We Love Servers đang có một số khuyến mãi rất tốt cho gói KVM VPS và Windows KVM.

Thông tin cụ thể các gói như sau:

KVM 2GB
6.95$
/tháng
 • 2GB RAM
 • 50GB RAID10 HDD space
 • 2TB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 5x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • $6.95/month
Windows 1GB
7$
/tháng
 • 1GB RAM
 • 40GB RAID10 HDD space
 • 1TB transfer
 • 100Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 5x IPv6
 • KVM/SolusVM
 • $7/month
 • Windows 2008

Có thể thanh toán bằng PayPal hoặc thẻ visa/master. Xem thêm các khuyến mãi khác của We Love Servers tại đây.

Network information

QuadraNet – Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 69.12.85.2

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *