INIZ

VPS lưu trữ giá rẻ ở INIZ, 512GB giá chỉ 3.95$/tháng

Nếu bạn cần VPS dung lượng lớn để lưu trữ hoặc backup, không thể bỏ qua các gói hấp dẫn này của INIZ được.

INIZ

INIZ cung cấp các gói OpenVZ Storage có dung lượng rất lớn từ 500GB cho đến 2TB. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 location: Dallas TX, Amsterdam NL, London UK khi đăng ký.

Thông số cấu hình và giá VPS

Stor500
$3.95
per month
 • 1 CPU Core
 • 512GB RAID50 Storage
 • 1024MB RAM / 256MB vSwap
 • 2TB Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
Stor1000
$7.90
per month
 • 1 CPU Core
 • 1TB RAID50 Storage
 • 1024MB RAM / 256MB vSwap
 • 4TB Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
Stor2000
$11.85
per month
 • 1 CPU Core
 • 2TB RAID50 Storage
 • 1024MB RAM / 256MB vSwap
 • 6TB Bandwidth
 • 1Gbps Uplink

 

 • RAID50 Storage
 • No Refunds
 • 1 IPv4 & 1 IPv6
 • Torrenting allowed (You should limit speed to 100Mbps – high frequent usage will lead to termination – no second chances)
 • Max 2TB HDD per VM, additional bandwidth £2.50/mo per TB
 • No additional IPs available on storage plans
 • No support except hardware/network issues

The Network – Test files for most of the locations can be found here

Los Angeles, CA (US)
Test IP: 162.217.248.2
Test IPv6: 2602:ffda:ccc:ee::2

Dallas, TX (US)
Test IP: 45.34.12.147
Test IPv6: 2604:6600:2000:6::1

London (UK)
Test IP: 94.177.4.2
Test IPv6: 2a05:9f40:1f:ee::2

Amsterdam (NL)
Test IP: 185.53.130.2
Test IPv6: 2a02:2ca0:64:ee::2

Lưu ý: khi đăng ký nếu gặp vấn đề cần liên hệ Sales/Billing/Support, hãy chọn department “OpenVZ IO” hoặc email io@iniz.com để được support.

Thanh toán được với tài khoản Paypal hoặc thẻ Visa/Master.

Chúc bạn thành công.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *