[Updated] Khuyến mại VPS mới nhất từ CloudCone

Mời các bạn cùng tham khảo những gói VPS khuyến mại mới nhất từ CloudCone, dung lượng RAM từ 256MB cho tới 2GB.

Toàn bộ các gói đều có location Los Angeles, bờ Đông Mỹ nên cho tốc độ về Việt Nam khá ổn, ping không quá cao.

CloudCone sử dụng control panel riêng, với các tính năng căn bản như:

  • Deploy server
  • Boot/Reboot/Shutdown VMs
  • One click OS re-installation
  • Up/down scale individual resources in a click
  • VNC control panel
  • SSH Keys
  • Resetting root passwords
  • rDNS update
  • Free AnyCast DNS management (up to 3 domains)

Số lượng có hạn nên nếu cần các bạn đăng ký nhanh nhé. CloudCone được thành viên Canh Mua sử dụng và đánh giá tốt.

Lưu ý cần add fund đủ tiền trước khi tiến hành order.

LET256MY-1806

1 vCPU Core
256 MB RAM
10 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$15 /YR (billed $0.00168 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/269/create

LET512MY-1806

1 vCPU Core
512 GB RAM
30 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$20.98 /YR (billed $0.00235 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/270/create

LET1G-1806

1 vCPU Core
1 GB RAM
50 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$2.49 /MO (billed $0.00335 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/271/create

LET2G-1806

2 vCPU Core
2 GB RAM
80 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
4 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$5.39 /MO (billed $0.00725 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/272/create

Addons

cPanel License: $11 per month
1 Tb/s Dedicated Anti-DDoS IP: $2 per month
Additional IPv4: $1.00 per month
IP Changes: $0.50 Once off

CloudCone Network Spec

Locations: Los Angeles, USA (MultaCom DC)
Looking Glass: http://la.lg.cloudc.one
Status Page: https://status.cloudcone.com/

Node Spec
2 x Intel Xeon E5 CPUs
RAID 10 Drives
10 Gbit NIC Cards
Connected via Cisco Nexus 10G switches (FEX) on owned hardware/racks

Cập nhật 1 năm trước

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *