Tên miền giá rẻ $2 của GoDaddy

Trong khi chương trình giảm giá tên miền $2.49 còn chưa kết thúc thì GoDaddy lại ra một mã giảm giá khác, lần này shock hơn trước, chỉ $2/tên miền.

Mã giảm giá:

Chỉ áp dụng khi đăng ký tên miền mới .com, .us, .mobi, .biz, .net, .org, .ca, .co.uk và .in

Chương trình sẽ kết thúc khi có đủ 10,000 tên miền đăng ký hoặc kết thúc lúc 11:59 PM ngày 4/15/2012.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *