Virmach

SSD KVM VPS giá rất rẻ, có Windows 2012 Licensed Free

VirMach đang có chương trình khuyến mãi SSD KVM VPS giá rất rẻ, mình chưa từng thấy ở đâu giá tốt thế này, đặc biệt có cả Windows bản quyền với những gói 1GB RAM trở lên.

Các gói khuyến mãi này sử dụng ổ cứng RAID 10 SSD, chống DDoS, có lựa chọn Windows Server 2012 bản quyền đi kèm free, datacenter ColoCrossing ở Buffalo, NY.

Virmach

Khuyến mãi này giảm giá trọn đời nhé, tức là giá gia hạn bằng với giá đăng ký mới và sẽ hết hạn ngày 29/8/2015 hoặc sớm hơn nếu hết slot, các bạn hãy tham khảo cấu hình và mức giá tương ứng bên dưới và đăng ký nhanh nhé.

Các gói đã hết, các bạn không đăng ký nữa nhé.

$1 – SSD256

256MB RAM
1 Core
3GB SSD (HW RAID 10)
500GB Bandwidth @ 1Gbps
10Gbps DDoS Protection
1 IPv4
Linux, KVM Virtualization
Location: New York
Đăng ký giá 1$/tháng với coupon LETSSD256
Đăng ký giá 10$/năm với coupon LETSSD256YR

$2 – SSD512

512MB RAM
1 Core
5GB SSD (HW RAID 10)
1TB Bandwidth @ 1Gbps
10Gbps DDoS Protection
1 IPv4 – Additional Available
Linux, KVM Virtualization
Location: New York
Đăng ký giá 2$/tháng với coupon LETSSD512

$3 – SSD1G

1GB RAM
1 Core
15GB SSD (HW RAID 10)
1TB Bandwidth @ 1Gbps
10Gbps DDoS Protection
1 IPv4 – Additional Available
Linux or Windows Licensed FREE, KVM Virtualization
Location: New York
Đăng ký giá 3$/tháng với coupon LETSSD1G

$5 – SSD2G

2GB RAM
1 Core
20GB SSD (HW RAID 10)
2TB Bandwidth @ 1Gbps
10Gbps DDoS Protection
1 IPv4 – Additional Available
Linux or Windows Licensed FREE, KVM Virtualization
Location: New York
Đăng ký giá 5$/tháng với coupon LETSSD2G

$7 – SSD4G

4GB RAM
2 Core
30GB SSD (HW RAID 10)
3TB Bandwidth @ 1Gbps
10Gbps DDoS Protection
1 IPv4 – Additional Available
Linux or WindowsLicensed FREE, KVM Virtualization
Location: New York
Đăng ký giá 7$/tháng với coupon LETSSD4G

Sau khi hết hạn, coupon sẽ chuyển thành giảm giá 30%, chỉ dùng được với tài khoản mới và mỗi tài khoản chỉ được đăng ký 1 gói duy nhất. Thanh toán được với PayPal hoặc thẻ Visa/Master.

Ở Việt Nam khi order ở các nhà cung cấp quốc tế có thể bị pending, báo fraud. Nếu gặp bạn hãy tạo ticket hoặc liên hệ Livechat để nhờ họ manual activate giúp.

Thông số test tham khảo:

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 1.41825 s, 757 MB/s
wget cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2015-08-23 11:06:36-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: “100mb.test”

100%[======================================>] 104,857,600 81.2M/s in 1.2s

2015-08-23 11:06:38 (81.2 MB/s) - “100mb.test” saved [104857600/104857600]
California - 74ms 
Toronto - 12ms
Singapore - 247ms
Chennai - 251ms
Johannesburg - 307ms
Tham khảo thêm các bài hướng dẫn cài đặt, tối ưu và quản trị VPS trên blog Học VPS.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *