Spaces đã có thêm location Singapore

DigitalOcean mới bổ sung thêm location Singapore cho dịch vụ Spaces tung ra cách đây mấy tháng. Chính sách dùng thử miễn phí 2 tháng vẫn đang còn hiệu lực.

Ra mắt từ tháng 09/2017, đến nay đã có hơn 1 tỷ object được lưu trữ trên hệ thống Spaces của DigitalOcean, đa phần là tài nguyên web, lưu trữ dữ liệu, log files.

Singapore là một location quan trọng của DigitalOcean vì nó phục vụ cho toàn bộ khách hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngay từ bây giờ các bạn có thể sử dụng Spaces với location mới, cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những location khác ở US và EU.

Truy cập vào DigitalOcean tại đây.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *