OVH Launch Offer – Dedicated Server ở Singapore

Sau 6 tháng thông báo mở rộng datacenter ở Singapore, cuối cùng OVH cũng cho khách hàng đăng ký server ở location này.

Hiện tại mới chỉ có 1 cấu hình dedicated để đăng ký, mức giá là 99$/tháng:

Thông tin chi tiết mời các bạn xem tại đây.

Mình thì đang canh me những gói SSD VPS ở location này, hi vọng giá IP không có nhiều thay đổi để làm server site vệ tinh.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *