lunarvps

Offshore VPS ở NL, RO, SE, SWISS, giá chỉ 2.5$/tháng

Dạo gần đây có khá nhiều bạn hỏi mình về Offshore VPS, nhân tiện hôm nay có khuyến mãi giảm giá 50% của LunarVPS nên mình giới thiệu luôn.

Offshore VPS thường được đặt ở những quốc gia có luật bản quyền, sở hữu trí tuệ lỏng lẻo, nên có thể yên tâm chứa những nội dung vi phạm bản quyền, DMCA free.

lunarvps

LunarVPS chuyên cung cấp dịch vụ OpenVZ, KVM & XEN VPS ở Netherland, Romania, Sweden & Swiss với port speeds 1Gbps. Sử dụng coupon giảm giá 50% hóa đơn đầu tiên bên dưới, bạn có thể lựa chọn mua VPS ở LunarVPS với giá chỉ từ 2.5$ cho tháng đầu tiên mà thôi.

Coupon giảm giá 50% tại LunarVPS

Truy cập vào LunarVPS tại đây.

Netherland – OpenVZ [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

NLVZ-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $5/mo Only

Netherland – KVM [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

NLKVM-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Netherland – XEN [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

NLXEN-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage: 20 GB
Network Connection : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Romania – OpenVZ [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

ROVZ-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $5/mo Only

Romania – KVM [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

ROKVM-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Romania – XEN [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

ROXEN-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage: 20 GB
Network Connection : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Sweden – OpenVZ [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SDVZ-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $5/mo Only

Sweden – KVM [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SDKVM-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Sweden – XEN [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SDXEN-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage: 20 GB
Network Connection : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Swiss – OpenVZ [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SWVZ-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $5/mo Only

Swiss – KVM [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SWKVM-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage : 20 GB
Data Transfer : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

Price : $7/mo Only

Swiss – XEN [ 1 Gbps + Offshore + SSD VPS ]

SWXEN-512
Processor : Intel Xeon
Dedicated RAM : 512 MB DDR3
CPU Cores : 4
Dedicated IP : 1
Disk Storage: 20 GB
Network Connection : 2000 GB [1Gbps Port] Management : Fully Managed
Proactive Monitoring : 24 X 7 X 365

PAYMENT ACCEPTED

  • Paypal
  • Payza
  • Skrill
  • Bitcoin
  • Perfect Money
  • Web money
  • Wire Transfer
  • Credit Card

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *