Dung thu Microsoft Azure

Nhận 200$ dùng thử miễn phí Microsoft Azure

Tương tự như chương trình của Google Cloud, Microsoft cũng đang tặng free 200$ trong tài khoản cho anh em dùng thử tất cả các dịch vụ của Azure.

Dung thu Microsoft Azure

Với 200$ này chúng ta sẽ có 1 tháng để trải nghiệm các dịch vụ bao gồm:

  • Máy ảo
  • Cơ sở dữ liệu SQL
  • Websites
  • Hadoop
  • Quảng bá di dộng
  • Truyền thông trực tuyến
  • Active Directory

Tương tự như Google Cloud, bạn cũng sẽ cần phải add thông tin thẻ visa/master trong quá trình đăng ký.

Xem thêm thông tin và bắt đầu đăng ký tại đây.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *