Nhận 200$ dùng thử miễn phí Microsoft Azure

Tương tự như chương trình của Google Cloud, Microsoft cũng đang tặng free 200$ trong tài khoản cho anh em dùng thử tất cả các dịch vụ của Azure.

Dung thu Microsoft Azure

Với 200$ này chúng ta sẽ có 1 tháng để trải nghiệm các dịch vụ bao gồm:

  • Máy ảo
  • Cơ sở dữ liệu SQL
  • Websites
  • Hadoop
  • Quảng bá di dộng
  • Truyền thông trực tuyến
  • Active Directory

Tương tự như Google Cloud, bạn cũng sẽ cần phải add thông tin thẻ visa/master trong quá trình đăng ký.

Xem thêm thông tin và bắt đầu đăng ký tại đây.

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *