Name.com giảm giá một số loại domain tháng 11

Thông báo cho mọi người được biết hiện tại site Name.com đang có chương trình giảm giá kéo dài đến hết tháng 11 với một số loại domain nhé. Giá hiện tại khá rẻ.

Danh sách các loại domain giảm giá tháng này:

name.com domain sale 11

Những loại domain trên mua không cần coupon gì cả, có thể thanh toán bằng PayPal.

Truy cập vào Name.com tại đây.

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *