Khong thay domain

Không thấy domain sau khi đăng ký ở GoDaddy

Hôm trước mình có chia sẻ bài viết hướng dẫn tìm thông tin tài khoản GoDaddy trong trường hợp login nhầm account nên không thấy domain. Tuy nhiên, hôm nay mình gặp phải một tình huống khác cũng liên quan đến việc không thấy domain, nhưng nguyên nhân là do account mới chưa verify email.

Trường hợp này xảy ra với 1 account mới, chưa đăng ký domain nào ở GoDaddy. Sau khi đăng ký domain, mặc dù có email thông báo giao dịch thành công, tuy nhiên khi login vào không thấy domain nào như thế này:

Khong thay domain

Thông thường mình sẽ mở Livechat lên để hỏi, tuy nhiên chưa tới giờ phòng này làm việc nên mình quyết định chờ. Khoảng 2 tiếng sau thì mình có nhận được 1 email có tiêu đề: “Action required for domain activation”, nội dung email như sau:

Dear Nam Tran Hai,

We noticed that you need to verify your email address. All you need to do is click the button below (it only takes a few seconds). You won’t be asked to log in to your GoDaddy account – we’re simply verifying ownership of this email address.

If you don’t verify your email address, we’re required to temporarily put your website on hold until verification is complete.*

hình ảnh:

Verify email address

Đồng thời khi login tài khoản mình cũng nhận được thông báo có nội dung tương tự trên cùng:

Verify your email address to avoid a temporary hold on your site

hình ảnh:

Verify email address GoDaddy

Như vậy, vấn đề ở đây rất rõ, do account mới chưa từng đăng ký domain nào nên GoDaddy cần kiểm tra trước khi tiến hành cấp domain. Mình chỉ cần nút “Verify your email address” trong mail nhận được là domain ngay lập tức xuất hiện trong phần quản lý ở Godaddy.

Giờ khi bạn đăng ký domain mới ở GoDaddy mà không thấy domain ngay hãy bình tĩnh chờ email yêu cầu verify này nhé.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *