INIZ

INIZ khuyến mãi SSD KVM ở London

INIZ vừa mới bổ sung thêm location mới London, UK nên có tung ra một số gói khuyến mãi SSD KVM ở London và OpenVZ ở Amsterdam NL / Los Angeles CA / Herndon VA.

INIZ

1. SSD KVM – London

  • Dual E5-2690 CPUs, 192GB RAM, 12x 1TB SSDs, 12GB/s RAID Controller w/ RAID50
  • Voxility DDoS Protection – $2.85/mo per IP
  • IPv6 available – open ticket after ordering

LONDON-SSD-KVM-512

1 CPU Core
512MB RAM
10GB SSD Storage
1TB Bandwidth
1 Regular IPv4
$35.67/year – Order Now

LONDON-SSD-KVM-CUSTOM

Đây là gói căn bản, bạn có thể add thêm CPU, RAM, HDD, Bandwidth & IPs, mức giá giảm 20% trọn đời sẽ xuất hiện trong trang Checkout

2 CPU Cores
1024MB RAM
20GB SSD Storage
2TB Bandwidth
1 Regular IPv4 or 1 DDoS Protected IP***
$5.70/mo – Order Now
***Hiện tại bạn có thể thay IP thường với IP chống DDoS miễn phí. Sau khi order xong với IP thường, hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ.

2. OpenVZ VPS

  • 3 Locations: Amsterdam NL / Los Angeles CA / Herndon VA
  • RAID10 HDD or SSD Cached Storage
  • Free DDoS Protection – 10Gbps AMS – 20Gbps Herndon – LA will have 20Gbps soon
  • Additional DDoS Protection – 20Gbps – AMS – 40Gbps Herndon – 20Gbps LA will have 40Gbps soon – $4.28/mo per VM (unlim IPs)
  • IPv6 available – open ticket after ordering

VZ256

2 CPU Cores
256MB RAM/128MB vSwap
50GB Storage
500GB Bandwidth
1 IPv4
$21.40/year – Order Now

IO4G

3 CPU Cores
4096MB RAM
75GB Storage
1TB Bandwidth
1 IPv4
$6.42/mo – Order Now

Thanh toán được bằng tài khoản PayPal hoặc thẻ Visa/Master Card.

Looking Glass: https://iniz.com/our-infrastructure
Server Management: https://iniz.com/server-management
DDoS Protection Details: https://iniz.com/ddos-protection
Terms/AUP: https://iniz.com/terms
Privacy Policy: https://iniz.com/privacy-policy
Contact Us For Custom Plans: https://my.iniz.com/contact.php

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *