HostUS

HostUS triển khai dịch vụ mới Storage KVM, có nhiều khuyến mại

Nhân dịp triển khai thêm dòng sản phẩm Storage KVM mới, HostUS có tung ra rất nhiều chương trình khuyến mại, đặc biệt có location Hong Kong và Singapore.

HostUS

Trước đây mình đã từng giới thiệu HostUS nhiều lần trên Canh Mua và được đánh giá khá tốt, mời các bạn tham khảo thêm.

Các gói khuyến mại trong đợt này như sau:

I. Khuyến mại KVM Storage

STORAGE 200G

– 256MB RAM
– 1x vCPU
– 200GB HDD (RAID 10)
– 1TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM / Breeze Control Panel
– Coupon: LEBSTORAGE
– $10/quarter
– $33/year
– Available in Atlanta
– [Order Now]

STORAGE 400G

– 512MB RAM
– 1x vCPU
– 400GB HDD (RAID 10)
– 2TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM / Breeze Control Panel
– Coupon: LEBSTORAGE
– $5.2/month
– $48/year
– Available in Atlanta
– [Order Now]

STORAGE 600G

– 768MB RAM
– 1x vCPU
– 600GB HDD (RAID 10)
– 3TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM / Breeze Control Panel
– Coupon: LEBSTORAGE
– $7/month
– Available in Atlanta
– [Order Now]

STORAGE 800G

– 1GB RAM
– 1x vCPU
– 800GB HDD (RAID 10)
– 4TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM / Breeze Control Panel
– Coupon: LEBSTORAGE
– $10/month
– Available in Atlanta
– [Order Now]

II. Khuyến mại OpenVZ VPS

Asia Pacific Special 1

– 256MB RAM
– 256MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Share)
– 10GB SSD Space
– 500GB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Control Panel
– $2.95/month
– $25/year
– Available in Hong Kong, Sydney, Singapore
– [Order Now]

Asia Pacific Special 2

– 2GB RAM
– 2GB vSwap
– 4 vCPU Cores (Fair Share)
– 70GB SSD Space
– 2TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Control Panel
– $8/month
– Available in Hong Kong, Sydney, Singapore
– [Order Now]

USA / UK Special 1

– 6GB RAM
– 6GB vSwap
– 4 vCPU Cores (Fair Share)
– 150GB Disk Space
– 5TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 6x IPv6
– OpenVZ / Breeze Control Panel
– $18/quarter
– Available in Los Angeles, Dallas, Atlanta, Washington DC, London
– [Order Now]

USA / UK Special 2

– 768MB RAM
– 768MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Share)
– 20GB Disk Space
– 2TB Transfer
– 1Gbps Uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Control Panel
– $16/year
– Available in Los Angeles, Dallas, Atlanta, Washington DC, London
– [Order Now]

Locations & Test Information

Xem thông tin chi tiết tại đây.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *