HostUS thêm location Amsterdam, khuyến mại đặc biệt KVM

HostUS được thành lập năm 2012 với location đầu tiên ở Atlanta, GA. Với location Amsterdam mới, HostUS đã có mặt ở 9 thành phố trên thế giới.

Ở USA và Europe, HostUS vân hành, sở hữu riêng ASNs (AS7489 / AS25926) và hardware. Ở Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong, Sydney và Singapore), HostUS partner với SoftLayer (AS36351) cung cấp dịch vụ. Hầu hết các location đều đang sử dụng trực tiếp IP được cấp phép.

Khuyến mại đặc biệt gói OpenVZ Plans

Lựa chọn được Amsterdam cũng như các location USA / Europe khác. Danh sách OS được hỗ trợ.

US/EU Special 1
$65
per year
 • 6GB RAM
 • 6GB vSwap
 • 4 vCPU Cores (Fair Share)
 • 150GB Disk Space
 • 5TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 6x IPv6
 • OpenVZ / Breeze Control Panel
US/EU Special 2
$16
per year
 • 768MB RAM
 • 768MB vSwap
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 20GB Disk Space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ / Breeze Control Panel

Khuyến mại KVM VPS Plans

Giảm giá 30% trọn đời khi thanh toán với coupon code LEBKVM30, áp dụng với tất cả các plan từ KVM-1 trở đi.

KVM locations available: Los Angeles, Atlanta, Washington DC, London.

Danh sách OS được hỗ trợ, có Windows Server 2008 / 2012.

KVM-1
$5.57
per month
 • 1GB RAM
 • 2x vCPU
 • 45GB HDD
 • 1TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM / Breeze Control Panel
KVM-2
$9.77
per month
 • 2GB RAM
 • 2x vCPU
 • 75GB HDD
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM / Breeze Control Panel

Nếu bạn cần đăng ký location Hong Kong hoặc Singapore, hãy tham khảo bài tổng hợp khuyến mại này của HostUS.

Network Info & Hardware

Xem thông tin chi tiết toàn bộ location và test speed tại đây.

– Intel Xeon CPUs (exact model depending on location / virtualization)
– At least 64GB DDR3 or DDR4
– Minimum 4 HDD / SSD-Cached RAID 10
– 1Gbps uplink

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *