HostUS Singapore

HostUS mở thêm location Singapore, khuyến mãi VPS từ 2.95$/tháng

HostUS vừa mới thông báo về việc mở thêm location thứ 8 ở Singapore. Đây là location thứ 2 ở Châu Á của HostUS, cho tốc độ truy cập về Việt Nam rất nhanh.

HostUS Singapore

Trước đây HostUS có mở location HongKong, được rất nhiều người sử dụng do có tốc độ nhanh khi truy cập từ Việt Nam. Với location Singapore này chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

Datacenter ở Singapore của HostUS sử dụng Dual Xeon E5 CPUs, RAID 10 SSDs, gigabit speed network. Mức giá bằng với location Hong Kong và Sydney.

Những gói khuyến mãi đặc biệt của HostUS nhân dịp mở datacenter Singapore:

Singapore Special – 256MB

 • 256MB RAM and vSwap
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 10GB SSD Disk Space
 • 500GB Bandwidth @ 1Gbps
 • 1x IPv4 address
 • 4x IPv6 addresses
 • OpenVZ / Breeze Control Panel
 • $2.95/month
 • $25/year
 • Order Now

Singapore Special – 512MB

 • 512MB RAM and vSwap
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 15GB SSD Disk Space
 • 750GB Bandwidth @ 1Gbps
 • 1x IPv4 address
 • 4x IPv6 addresses
 • OpenVZ / Breeze Control Panel
 • $3.75/month
 • $35/year
 • Order Now

Singapore Special – 768MB

 • 768MB RAM and vSwap
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 30GB SSD Disk Space
 • 2TB Bandwidth @ 1Gbps
 • 1x IPv4 address
 • 4x IPv6 addresses
 • OpenVZ / Breeze Control Panel
 • $5.65/month
 • $48/year
 • Order Now

Singapore Special – 1GB

 • 1GB RAM and vSwap
 • 4 vCPU Cores (Fair Share)
 • 50GB SSD Disk Space
 • 3TB Bandwidth @ 1Gbps
 • 1x IPv4 address
 • 4x IPv6 addresses
 • OpenVZ / Breeze Control Panel
 • $6.45/month
 • $61/year
 • Order Now

Network Information

Location: Singapore
Test IPv4: 210.16.120.5
Test IPv6: 2403:5680::1:8888

Looking Glass: http://sgp-lg.hostus.us

Network Connectivity: China Telecom, NTT, Pacnet, PCCW, Telstra, Equinix (Peering), Starhub (Peering) and BBIX (Peering).

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *