HostUS

HostUS – 7$/tháng được 2GB RAM ở Hong Kong và Sydney

HostUS đang có một số gói khuyến mãi VPS giá rất hợp lý ở USA/UK và HK/Sydney.

HostUS

Hầu hết các gói VPS ở HostUS được free chức năng DDoS-protection lên đến 20Gbps. Location ở Hong Kong và Los Angeles cho tốc độ rất tốt về Việt Nam.

Tất cả các location sử dụng công nghệ RAID10, Hong Kong và Sydney thì dùng SSD, Atlanta và London dùng SSD-cached, các location còn lại thì dùng ổ cứng thường.

LEB Exclusive 1
 • 1GB RAM
 • 1GB vSwap
 • 2 vCPU cores
 • 45GB HDD space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink (USA)
 • 10Gbps uplink (UK)
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ/Breeze Panel
 • $7/quarter (USA)
 • $9/quarter (UK)
 • $20/year (USA)
 • $25/year (UK)

HostUS cũng có một số gói khuyến mãi khác bên cạnh những gói Exclusive giá cũng rất hấp dẫn, mời các bạn tham khảo bên dưới:

USA/UK 768MB

 • 768MB RAM
 • 768MB vSwap
 • 1 vCPU core
 • 20GB HDD space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink (USA)
 • 10Gbps uplink (UK)
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ/Breeze Panel
 • $10/year (USA)
 • $15/year (UK)
 • Order here
USA/UK 6GB

 • 6GB RAM
 • 6GB vSwap
 • 4 vCPU cores
 • 150GB HDD space
 • 5TB transfer
 • 1Gbps uplink (USA)
 • 10Gbps uplink (UK)
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ/Breeze Panel
 • $18/quarter (USA)
 • $21/quarter (UK)
 • Order here
HK/Sydney 256MB

 • 256MB RAM
 • 256MB vSwap
 • 1 vCPU core
 • 10GB SSD space
 • 500GB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ/Breeze Panel
 • Sydney and Hong Kong
 • $2.95/month
 • $25/year
 • Order here
HK/Sydney 768MB

 • 768MB RAM
 • 768MB vSwap
 • 2 vCPU cores
 • 20GB SSD space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 4x IPv6
 • OpenVZ/Breeze Panel
 • Sydney and Hong Kong
 • $15/quarter
 • $48/year
 • Order here

VPS ở HostUS sử dụng chất lượng khá tốt, đa phần review đánh giá tích cực, các bạn có thể yên tâm dùng nhé.

Network information

ATL01 – Atlanta, GA, USA
Test IPv4: 162.245.216.243
Test IPv6: 2602:ffc5::a4felaugh5f9
Test file: http://atl-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://atl-lg.hostus.us/

DAL01 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 104.128.239.2
Test IPv6: 2602:ffc5:1f::14fdlaugh790
Test file: http://dal-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal-lg.hostus.us/

DAL02 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 45.58.55.2
Test IPv6: 2602:ffc5:30::1:bc16
Test file: http://dal02-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal02-lg.hostus.us/

LAX01 – Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 216.189.149.3
Test IPv6: 2602:ffc5:20::1:e257
Test file: http://la-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://la-lg.hostus.us/

WDC01 – Washington, D.C., USA (Herndon, VA)
Test IPv4: 216.189.157.2
Test IPv6: 2602:ffc5:40::1:ec35
Test file: http://wdc-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://wdc-lg.hostus.us/

LON01 – London, United Kingdom (10Gbps)
Test IPv4: 185.122.56.3
Test IPv6: 2a06:8ec0:3::1:749f
Test file: http://lon-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://lon-lg.hostus.us/

HKG01 – Hong Kong SAR, China
Test IPv4: 45.124.64.3
Test IPv6: 2402:9e80:0:1000::1:918b
Test file: http://hk-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://hk-lg.hostus.us/

SYD01 – Sydney, NSW, Australia
Test IPv4: 27.100.36.5
Test IPv6: 2402:9e80:1::1:a4a4
Test file: http://syd-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://syd-lg.hostus.us/

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *