giam gia domain com thang 5

Domain.com giảm giá 25% trong tháng 5

Domain.com đang có chương trình giảm giá khi bạn order bất cứ sản phẩm mới nào. Theo đó, bạn sẽ nhận được mức giảm giá tối đa 25% khi hóa đơn thanh toán hơn 80$, 20% khi thanh toán 40$ và 15% không có giới hạn gì cả.

Để sử dụng, trong khi thanh toán bạn hãy điền những coupon tương ứng lần lượt như sau:

giam gia domain com thang 5

Bạn chỉ sử dụng được coupon khi đăng ký mới tên miền, không sử dụng được để gia hạn hoặc transfer tên miền. Chương trình khuyến mại kết thúc ngày 8 tháng 5.

Chúc bạn thành công!

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *