DigitalOcean hỗ trợ trực tiếp theo dõi Droplet

Nhà cung cấp dịch vụ cloud server có trụ sở tại New York mới đưa thêm tính năng monitoring, hỗ trợ người dùng trực tiếp theo dõi tình trạng hệ thống, áp dụng free với tất cả các loại Droplet.

Monitoring được tích hợp với hệ thống của DigitalOcean, có thể kích hoạt đơn giản bằng cách tick chọn checkbox khi tạo Droplet. Bạn có thể theo dõi tổng quát tình trạng hệ thống theo dạng đồ thị, thông tin được cập nhật mỗi phút bao gồm:

  • CPU
  • Disk I/O
  • Memory
  • Disk usage
  • Inbound and outbound bandwidth
  • A process list ordered by CPU or memory usage

Trong trường hợp có thông số nào đó vượt quá giới hạn bạn đã qui định từ trước, sẽ có một email hoặc tin nhắn Slack thông báo cho bạn ngay lập tức để tối ưu điều chỉnh lại hệ thống.

Với những droplet đang hoạt động, để cài đặt bạn chỉ cần chạy dòng lệnh bên dưới là xong:

curl -sSL https://agent.digitalocean.com/install.sh | sh

Xem hướng dẫn đầy đủ tại đây.

Nếu server của bạn không đặt ở DigitalOcean, có thể tham khảo công cụ Nginx Amplify, theo dõi tình trạng webserver và hệ thống rất tuyệt vời.

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *