Dediserve 1GB KVM SSD, giá chỉ 5.00€/tháng, full location

Thỉnh thoảng Dediserve lại nhá hàng khuyến mại, đợt này là gói KVM SSD 1GB RAM, nhiều location, giá 5.00€/tháng.

Thông số VPS như sau:

  • 1GB Server LET
  • 25GB Enterprise SSD
  • 1024MB RAM
  • 1 Intel Xeon CPU (E5-2660V2)
  • 1 IPv4, 1 IPv6 Address
  • 500Mbps Uplinks
  • 1000GB Total Transfer Included
  • 25GB Snapshot
  • KVM on HP Blade Servers with dedicated Storage Arrays

Giá 5.00€/tháng hoặc 50.00€/năm, đăng ký tại đây.

Trước đây giá khuyến mại của gói này là 4$/tháng, nhưng giờ đã lên thành 5.00€/tháng (5.8$). Đắt hơn nhưng bạn được chọn lựa tất cả các location mà không giới hạn gì, bao gồm cả Hong Kong và Singapore.

Looking Glass: http://lg.dediserve.com

Cập nhật 2 năm trước

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *