Coupon 4.95$ tên miền .COM tháng 9 của GoDaddy

Hầu như tháng nào GoDaddy cũng đều tung ra coupon giảm giá tên miền .COM còn 4.95$. Với coupon lần này, bạn có thể mua tên miền với giá 4.95$ cho năm đầu tiên. Mỗi tài khoản được đăng ký tối đa 5 tên miền.

Để đăng ký tên miền .COMs 4.95$ bạn hãy nhấn vào link sau:

Go Daddy Deal of the Week: Get a .COM for $4.95! Offer expires 9/25/12.

Chúc bạn thành công!

About the Author: CanhMua

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *