CloudCone khuyến mại KVM VPS, 1.99$ được 512MB RAM, location Los Angeles

CloudCone vừa tung ra 2 gói khuyến mại KVM VPS, giá còn tốt hơn chương trình khuyến mại lần trước được giới thiệu trên Canh Mua.

Hiện tại các gói VPS ở CloudCone chỉ có duy nhất location Los Angeles, tuy nhiên location này cho tốc độ về Việt Nam vẫn khá ổn, ping không quá cao.

CloudCone sử dụng control panel riêng, với các tính năng căn bản như:

  • Deploy server
  • Boot/Reboot/Shutdown VMs
  • One click OS re-installation
  • Up/down scale individual resources in a click
  • VNC control panel
  • SSH Keys
  • Resetting root passwords
  • rDNS update
  • Free AnyCast DNS management (upto 3 domains)

Mời các bạn tham khảo những gói khuyến mại:

DEC-17-512

1 vCPU Core (host-passthrough)
512 MB RAM
15 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
Free AnyCast DNS
Weekly backups

$17.95 /YR (billed $0.00201 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/233/create

KVM-199

1 vCPU Core (host-passthrough)
512 MB RAM
15 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
Free AnyCast DNS
Weekly backups

$1.99 /MO (billed $0.00267 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/222/create

KVM-299

1 vCPU Core (host-passthrough)
1 GB RAM
30 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
Free AnyCast DNS
Weekly backups

$2.99 /MO (billed $0.00402 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/230/create

KVM-399

2 vCPU Core (host-passthrough)
1 GB RAM
30 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
Free AnyCast DNS
Weekly backups

$3.99 /MO (billed $0.00536 /HR)
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/223/create

KVM-599

2 vCPU Core (host-passthrough)
2 GB RAM
60 GB RAID 10 Storage
1 x IPv4
Free AnyCast DNS
Weekly backups

$5.99 /MO (billed $0.00805 /HR) 
Order here: https://app.cloudcone.com/compute/231/create

Addons

cPanel License: $8.50 per month
1 Tb/s Dedicated Anti-DDoS IP: $2 per month
Additional IPv4: $1.00 per month
CDN: Free on beta

CloudCone Network Spec

Locations: Los Angeles, USA (MultaCom DC)
Looking Glass: http://la.lg.cloudc.one
Status Page: https://status.cloudcone.com/

Node Spec
2 x Intel Xeon E5 CPUs
RAID 10 Drives
10 Gbit NIC Cards
Connected via Cisco Nexus 10G switches (FEX) on owned hardware/racks

Cập nhật 2 năm trước

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *