Dedispec khuyến mại Storage Server, Dual Intel Xeon 5520 / 48GB RAM / 2TB HDD – $40

Thêm một chương trình khuyến mại server lưu trữ dung lượng lớn từ Dedispec. Dedispec đang có mấy gói khuyến mại custom server, dành cho những bạn có nhu cầu cần dung lượng lớn để lưu trữ. Điểm đặc biệt mình thấy ở mấy gói này…